Hva er «Ut i livet»

Hva er «Ut i livet»

 

Denne høsten lanseres «Ut i livet» som ImFs nye fastgiverkonspet. Det er ikke et nytt arbeid eller et nytt tilbud. Det er mer et nytt navn som skal gjøre innsamlingsarbeidet både tydeligere og enklere.

Den nye merkevaren har vokst fram gjennom en prosess over flere år i samarbeid med Knif Fundraising. Ønsket er å skape et mer helhetlig innsamlingsarbeid til ImF sentralt.

 

Navnet

Høsten 2020 ble det gjennomført flere dybdeintervjuer med eksisterende givere til ImF. Gjennom dette ønsket man å finne en rød tråd i hva som skaper tilhørighet og aktiverer givergleden. Et av funnene var at mange av de etablerte giverne fikk en relasjon til ImF tidlig i livet, og ImF er på ulike måter en del av ryggmargen deres. En fellesnevner for giverne vi snakket med, var omsorgen for evangeliet til barn- og unge. Da utviklerne hos Knif lekte med ord og uttrykk som kunne fange opp noe av denne nerven, dukket uttrykket «Ut i livet» opp.

 

Hva betyr det?

Det uttrykket gav gjenklang i prosjektgruppa vår. Noe av kjernen i ImF sitt arbeid er jo barne- og ungdomsarbeid og arbeid som går på tvers av generasjoner. Vi samler tusenvis med barn og unge hver uke i ulike deler av landet, og disse skal en dag ut i livet. Dette arbeidet et stort og omfattende, men det er også noe samlende, og det berører mange. Ved å spisse givertjenesten vår inn mot det å gi evangeliet fra generasjon til generasjon, tror vi at vi er ved kjernen av ImFs identitet i dag.

 

Andre gaver?

Det betyr ikke at andre arbeidsområder blir nedprioritert. Dette er en overskrift, og den handler ikke bare om barn og unge for navnet sier ikke bare noe om alder. Den dekker også voksne som skal ut i livet, ut på nye arbeidssteder, ut i møte med naboen.

Så vil det fortsatt komme giro-innsamlinger til andre formål som før. Det vil selvsagt også være mulig å gi til de mange gaveformålene på krets- og lokalplan.

 

"Nå vet jeg mer og er klar for å bli giver til Ut i livetTa meg til avtaleside"

Powered by Cornerstone